Trainingen

Huisartsenpraktijken in achterstandswijken hebben te maken met specifieke achterstandsproblematiek, zoals laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. Verschillende trainingen kunnen het voor praktijkmedewerkers makkelijker maken om met deze problematiek om te gaan en om de zorg beter aan te laten sluiten bij het taalniveau, het opleidingsniveau, de gezondheidsvaardigheden en de culturele achtergrond van de patiënt.

Hierbij kan onder andere gedacht worden aan onderstaande trainingen. Het is ook mogelijk om andere trainingen te volgen die aansluiten bij de problematiek in achterstandswijken.

 • Pharos, enkele voorbeelden:
  • Workshop Gezondheidsvaardige organisatie
  • Effectief Communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden
  • Praktijkcheck
   • Laaggeletterden
   • Digitale toegankelijkheid in de huisartsenpraktijk
  • Stichting Lezen en Schrijven, bijvoorbeeld:
   • E-learning Aanpak laaggeletterdheid (sector Gezondheid) – GRATIS!
  • Global Talk, bijvoorbeeld:
   • Cultuurworkshop
  • Leerpunt KOEL, bijvoorbeeld:
   • Engels in de medische wereld (mogelijk op locatie)

Voor wie?

Er worden jaarlijks trainingsvouchers beschikbaar gesteld aan Noord-Hollandse huisartsenpraktijken met patiënten die in achterstandswijken wonen. Het bedrag van de vouchers is afhankelijk van de sterrenstatus en de praktijkgrootte ten opzichte van de normpraktijk. De hieronder beschreven maximale vergoeding is op basis van de normpraktijk.

★★★★              Trainingsvouchers tot €500,-

★★★                 Trainingsvouchers tot €400,-

★★                    Trainingsvouchers tot €300,-

★                        Trainingsvouchers tot €200,-

Werkwijze en vergoeding

 1. De huisartsenpraktijk registreert zich bij het ASF NH met het registratieformulier vaste producten.
 2. Voorafgaan aan de training: De huisartsenpraktijk meldt de training aan bij het ASF NH via het formulier aanvraag training.
 3. Het ASF NH geeft aan of deze training in aanmerking komt en welk bedrag er eventueel beschikbaar is.
 4. Na de training: De huisartsenpraktijk vult het declaratieformulier trainingen volledig in en dient dit, samen met de betaalde factuur, in bij het ASF NH.
 5. Het ASF NH keurt de declaratie goed en keert één keer per maand de vergoeding uit.

Criteria

 • Het onderwerp van de opleiding of training is gerelateerd aan achterstandsproblematiek.
 • De trainingsvoucher wordt vergoed voor de huisarts of de POH-er in dienst van de praktijk of regio organisatie.
 • Er is geen bekostiging uit andere bronnen.
 • Indien er nog plekken voor de scholing vrij zijn kunnen deze worden ingevuld door medewerkers van andere praktijken uit achterstandswijken.
 • De vergoeding kan alleen worden aangevraagd door het declaratieformulier training volledig in te vullen.
 • Het declaratieformulier wordt uiterlijk 2 maanden na de training ingediend.
 • Extra kosten voor accreditatie worden niet vergoed door het ASF NH.