Vaste producten

Voor vaste producten hoeft geen projectaanvraag ingediend te worden. Wel moet de huisartsenpraktijk zich registreren voordat er gebruik van deze producten kan worden gemaakt. De hoogte van de vergoeding per product is afhankelijk van de praktijk. Alle praktijken worden ingedeeld op basis van het percentage patiënten dat woonachtig is in een achterstandswijk (‘achterstandspatiënten’). Het registeren voor het gebruik maken van één of meerdere vaste producten is mogelijk via het formulier registratie vaste producten.

De hoogte van de vergoeding per product is afhankelijk van de sterrenstatus van de praktijk. Alle praktijken worden ingedeeld op basis van het percentage patiënten dat woonachtig is in een achterstandswijk (‘achterstandspatiënten’).

De indeling is als volgt:

≥  39% achterstandspatiënten                   ★★★★

29-38% achterstandspatiënten                  ★★★

20-28% achterstandspatiënten                  ★★

≥8% -19% achterstandspatiënten              ★

Registreren bij gebruik vaste producten

Registratie bij het ASF NH is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de vaste producten. Deze registratie geldt voor 3 jaar. Mocht er een wijziging in de praktijksamenvoeging/-splitsing plaatsvinden dan is er een nieuwe registratie vereist. Het percentage achterstand patiënten wordt elke vier jaar geijkt door Vektis. Maak gebruik van het formulier registratie vaste producten van het ASF NH.