Uurconsult

Soms is er meer tijd nodig om de achtergrond van de klachten van een patiënt uit een achterstandswijk beter te begrijpen en vervolgens een passende oplossing te bieden. Een uur consult biedt deze mogelijkheid. Maak hierbij bijvoorbeeld gebruik van het spinnenweb van Positieve Gezondheid of het 4D-model. Het gevolg van een uur-consult is dat de patiënt minder vaak op het spreekuur komt van de huisarts. Dit uur kan ook gebruikt worden voor afstemming met het (zorg)netwerk rondom te patiënt.

Voor wie?

Vergoeding voor het uurconsult is beschikbaar voor huisartsen in Noord-Holland die werkzaam zijn in achterstandswijken en/of met patiënten die in achterstandswijken wonen. Het aantal uurconsulten dat per jaar gedeclareerd kan worden is afhankelijk van de sterrenstatus en de praktijkgrootte ten opzichte van de normpraktijk. Het  hieronder beschreven aantal consulten is op basis van de normpraktijk.

★★★★              20 uurconsulten

★★★                  15 uurconsulten

★★                      12 uurconsulten

★                          6 uurconsulten

Werkwijze en vergoeding

 1. De huisartsenpraktijk registreert zich bij het ASF NH volgens het formulier registratie vaste producten ASF NH.
 2. Na afloop van het uurconsult vult de huisarts het declaratieformulier uurconsult in.
 3. Het ASF NH keurt de declaratie goed en keert één keer per maand de vergoeding uit.

Criteria

 • Het uurconsult wordt vergoed voor de huisarts. Indien gewenst mogen andere partijen bij het consult aansluiten. Zij ontvangen hiervoor geen vergoeding.
 • Jaarlijks kan maximaal 1 uurconsult per patiënt gedeclareerd worden.
 • Het ASF NH vergoedt € 75,00 euro per consult.
 • De vergoeding kan alleen worden aangevraagd door het uurconsult declaratieformulier volledig in te vullen.
 • Het declaratieformulier wordt het liefst op dezelfde dag ingediend, maar uiterlijk binnen 14 dagen.
 • Na 15 uurconsulten per normpraktijk vindt een kort evaluatiegesprek plaats met de coördinator van het ASF, zodat er geëvalueerd kan worden of er alternatieve of aanvullende acties nodig zijn voor veelvoorkomende problematiek.
 • Registreer uurconsulten onder een herkenbare code ICPC A87.00 (complexiteit).
 • Drie en vier-sterrenpraktijken krijgen minimaal éénmaal per jaar een kort voortgangsgesprek met de coördinator van het ASF, zodat er geëvalueerd kan worden of er alternatieve of aanvullende acties nodig zijn voor veelvoorkomende problematiek.