Multidisciplinair overleg (MDO)

De werkdruk van huisartsen in achterstandswijken is vergroot door de complexe hulpvragen en multimorbiditeit. Goede afstemming tussen zorgverleners tijdens een multidisciplinair overleg (MDO) draagt bij aan het verzorgen van kwalitatief goede zorg en het verlagen van de werkdruk van huisartsen. Het gevolg van een uurconsult is dat de patiënt minder vaak op het spreekuur van de huisarts komt. Maak hierbij bijvoorbeeld gebruik van het spinnenweb van Positieve Gezondheid of het 4D-model.

Voor wie?

Vergoeding voor het MDO is beschikbaar voor huisartsen en praktijkondersteuners in Noord-Holland die werkzaam zijn in achterstandswijken en/of met patiënten die in achterstandswijken wonen. Het aantal MDO’s dat per jaar gedeclareerd kan worden is afhankelijk van de sterrenstatus en de praktijkgrootte ten opzichte van de normpraktijk. Het  hieronder beschreven aantal MDO’s is op basis van de normpraktijk.

★★★★              20 MDO’s

★★★                  15 MDO’s

★★                      12 MDO’s

★                          6 MDO’s

Werkwijze en vergoeding

  1. De huisartsenpraktijk registreert zich met het registratieformulier vaste producten bij het ASF NH.
  2. Na afloop van het MDO vult de huisarts of de praktijkondersteuner het declaratieformulier MDO in.

Het ASF NH keurt de declaratie goed en keert één keer per maand de vergoeding uit.

Criteria

  • Het MDO wordt vergoed voor de huisarts of praktijkondersteuner. Andere partijen die aanwezig zijn ontvangen hiervoor geen vergoeding.
  • Jaarlijks kunnen maximaal 2 MDO’s per patiënt gedeclareerd worden, van 30 minuten per overleg.
  • Het ASF NH vergoedt € 37,50 per MDO voor de huisarts of de POH-er in dienst van de praktijk of regio organisatie.
  • Er is geen bekostiging vanuit andere bronnen.
  • De vergoeding kan alleen worden aangevraagd door het daarvoor MDO declaratieformulier volledig in te vullen.
  • Het declaratieformulier wordt het liefst op dezelfde dag ingediend, maar uiterlijk binnen 14 dagen.
  • Drie en vier-sterrenpraktijken krijgen minimaal éénmaal per jaar een kort voortgangsgesprek met de coördinator van het ASF, zodat er geëvalueerd kan worden of er alternatieve of aanvullende acties nodig zijn voor veelvoorkomende problematiek.

Registratie bij het ASF NH is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de vaste producten. Mocht er een wijziging in de praktijksamenvoeging/-splitsing plaatsvinden dan is er een nieuwe registratie vereist. Het percentage achterstand patiënten wordt elke vier jaar geijkt door Vektis.

Gebruik het formulier registratie vaste producten om de praktijk in 2023 gebruik te kunnen maken van de vaste producten van het ASF NH.