Huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen

Materialen & Ondersteuning Oekraïne
Het Achterstandsfonds (ASF) in Noord-Holland wil huisartsen in Achterstandswijken blijven ondersteunen, ook met de toestroom van Oekraïense vluchtelingen. Om u te ondersteunen vindt u op deze pagina daarom informatie over de huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen. Informatie over zorgverlening voor anderstalige patiënten vindt u in de toolkit anderstaligen. Op deze pagina vindt u informatie over de vergoeding van de zorgverlening en er wordt aandacht besteed aan communicatiehulpmiddelen, zoals het inschakelen van een tolk en gebruik van praatplaten. Ook worden organisaties en stichtingen beschreven die psychische hulp bieden aan Oekraïense vluchtelingen.

Medische zorgverlening
Zorg geleverd vanaf 1 juli 2022 aan Oekraïense vluchtelingen met Burgerservicenummer wordt vergoed uit de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). Medische zorg aan Oekraïense vluchtelingen zonder  Burgerservicenummer wordt  vergoed door het CAK.

 • In de factsheet van Rijksoverheid wordt het declareren van medische zorg voor Oekraïense vluchtelingen toegelicht.
 • Rijksoverheid beantwoordt vragen over Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) voor zorgverleners.
 • Het CAK biedt informatie over het declareren van zorgkosten voor Oekraïense vluchtelingen zonder BSN.
 • De Landelijke Vereniging Huisartsenzorg (LHV) heeft de meest actuele informatie over de huisartsenzorg voor vluchtelingen uit Oekraïne gebundeld. 
 • De Zorgverzekeringslijn biedt informatie aan over o.a (vergoedingen van de) gezondheidszorg in Nederland in het Oekraïens, Engels en Russisch.
 • Het RIVM biedt informatie over infectiezieken, tuberculose, vaccinaties en bevolkingsonderzoeken aan.
 • Op de website Huisarts voor Vluchteling zijn beschikbare inloopspreekuren voor Oekraïense vluchtelingen weergegeven.
 • De KNMP heeft twee inschrijfformulieren in het Oekraïens beschikbaar gesteld. Formulier 1 en formulier 2.
 • Er zijn voorlichtingsvideo’s beschikbaar in het Oekraïens over hoe de zorg in Nederland werkt

Psychische zorgverlening

Communicatie

Hieronder zijn diverse communicatiehulpmiddelen- en materialen opgenomen ter ondersteuning van de communicatie met Oekraïense vluchtelingen.

Tolkentelefoon voor Oekraïense vluchtelingen

Voor Oekraïense vluchtelingen wordt de inzet van de tolkentelefoon per heden volledig vergoed door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit betekent dat voor Oekraïense patiënten direct het nummer van Global Talk kan worden gebeld en dat er geen klantnummer meer hoeft te worden ingetoetst.

 • Voor het inschakelen van een tolk kun je telefonisch contact opnemen met Global Talk, via 088 – 255 52 22.
 • Voor de aanvraag hoef je alleen je naam en de praktijkgegevens door te geven.
 • Je krijgt direct een tolk aan de lijn.
 • De factuur gaat rechtstreeks naar het ministerie van JenV.

Voor meer informatie over de werkwijze van Global Talk klik hier.

* Let op, deze vergoeding geldt ook voor de inzet van Oekraïense tolken op locatie. Het klantnummer van het Achterstandsfonds Noord-Holland kan worden blijven gebruikt voor alle overige patiënten die de Nederlandse taal niet machtig zijn.