Toolkit Anderstaligen

Nederland is rijk aan een inwoners die komen uit verschillende culturen en diverse talen spreken. Naar schatting zal dit aantal migranten de komende jaren blijven toenemen. In de praktijk is zichtbaar dat het voor anderstaligen een uitdaging kan zijn om de gezondheidsinformatie in Nederland te begrijpen. Ook is een toename van het aantal mensen met een chronische ziekte de afgelopen jaren toegenomen. (Nivel, 2011). In deze toolkit is daarom een aanbod opgenomen voor zorgverleners die werken met anderstalige patiënten. Deze toolkit is daarmee een aanvulling op de toolkit laaggeletterdheid.

Wat kunt u met deze toolkit?
In deze toolkit zijn materialen opgenomen voor zorgverleners die te maken hebben met anderstalige patiënten. U kunt hierbij denken aan filmpjes, posters, begrijpelijke teksten, beeldmateriaal en overige tips. Voor elk materiaal is aangegeven in welke talen deze beschikbaar is.

Uit welke onderdelen bestaat de toolkit?

Medicijngebruik

Voor veel anderstalige patiënten is het begrijpen van uitleg over hun ziekte- en medicijn een uitdaging. Een bijsluiter die beschikbaar is in de eigen taal is daarom wenselijk. Hieronder is een aantal bronnen weergeven met informatie over medicatiegebruik in andere talen. Voor hulpmiddelen die u tijdens uw consult kunt inzetten in eenvoudige Nederlandse taal zoals video’s, praatplaten en ander beeldmateriaal verwijzen wij u naar de toolkit laaggeletterdheid.

Let op: onderstaande tabel is het beste leesbaar in de desktopweergave.

*Dit materiaal is in meer talen dan bovengenoemd beschikbaar. Klik op de link om te zien in welke talen dit materiaal nog meer beschikbaar is.

Chronische ziekten

Longziekten: COPD

COPD is een veelvoorkomende longziekte wat ook veel voorkomt onder anderstalige patiënten. Hieronder vindt u diverse hulpmiddelen, zoals een praatkaart voor tijdens het consult, uitleg over COPD met beeld & eenvoudige tekst, vragenlijsten en voorlichtingsvideo’s over de werking van de longen als over het gebruik van een inhalator. Voor hulpmiddelen die u tijdens uw consult kunt inzetten in eenvoudige Nederlandse taal zoals video’s, praatplaten en ander beeldmateriaal verwijzen wij u naar de toolkit laaggeletterdheid.

Let op: onderstaande tabel is het beste leesbaar in de desktopweergave.

*Dit materiaal is in meer talen dan bovengenoemd beschikbaar. Klik op de link om te zien in welke talen dit materiaal nog meer beschikbaar is.

Hart- en vaatziekten

De zorg voor hart & vaatziekten en het opsporen en behandelen van risicofactoren hiervan (Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)) komt veel voor bij mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Opleiding, sociaaleconomische omstandigheden en culturele achtergrond kunnen veel invloed hebben op de leefstijl van de patiënt. Voor de patiënt is eenvoudige en begrijpelijke voorlichting van belang. Hieronder vindt u informatie en voorlichtingsmateriaal dat u kunt gebruiken om o.a. de werking van het hart te illustreren, hoe een beroerte herkend kan worden en is informatie opgenomen voor mensen die stollingsmiddelen gebruiken. Voor hulpmiddelen die u tijdens uw consult kunt inzetten in eenvoudige Nederlandse taal zoals video’s, praatplaten en ander beeldmateriaal verwijzen wij u naar de toolkit laaggeletterdheid.

Let op: onderstaande tabel is het beste leesbaar in de desktopweergave.

Diabetes

Diabetes type 2 is een complexe chronische aandoening die aanspraak doet op veel basisvaardigheden van de patiënt. In Nederland bevinden zich onder bevolkingsgroepen met een andere cultuur veel diabetespatiënten. Er zijn hulpmiddelen die u ter ondersteuning kunt aanbieden in de taal van de patiënt. Onderstaand zijn een aantal websites weergegeven die informatie bevatten in de vorm van een brochure, filmpje, tests en adviezen over diabetes in verschillende talen. Voor hulpmiddelen die u tijdens uw consult kunt inzetten in eenvoudige Nederlandse taal zoals video’s, praatplaten en ander beeldmateriaal verwijzen wij u naar de toolkit laaggeletterdheid.

Let op: onderstaande tabel is het beste leesbaar in de desktopweergave.

Voeding en gezonde leefstijl

Migranten lijden vaker en ernstiger aan chronische aandoeningen zoals diabetes. Eén van de oorzaken is dat het in de praktijk vaak lastig is om informatie over gezonde voeding te vinden, te begrijpen en toe te passen. Bruikbaar (beeld-)materiaal kan u daarom goed ondersteunen om de informatie begrijpelijk te maken voor de patiënt. Hieronder staan diverse video’s, folders en posters.

Voor hulpmiddelen die u tijdens uw consult kunt inzetten in eenvoudige Nederlandse taal zoals video’s, praatplaten en ander beeldmateriaal verwijzen wij u naar de toolkit laaggeletterdheid.

Let op: onderstaande tabel is het beste leesbaar in de desktopweergave.

*Praatplaten: naast eenvoudige uitleg over diabetes, medicijngebruik, gezond leven en meer informatie over eten wordt in het Nederlands specifiek voedingsadvies gegeven voor de Turkse, Marokkaans, Hindoestaans/Surinaams en Nederlandse keuken.

**Koelkastposter is tevens in het Tigrinya beschikbaar.

Ramadan

Voor moslims vindt tijdens de negende maand van de islamitische maankalender de vastenperiode plaats. Tijdens deze heilige maand willen zij zich zuiveren door tussen zonsopgang en zonsondergang niet te eten en drinken. Voor patiënten met diabetes is het belangrijk dat zij hier bewust mee omgaan.

Bent u zorgverlener en heeft u behoefte aan brochures met adviezen voor behandelaars? Klik hier. Voor praktische hulpmiddelen, zoals medicatiekaarten en gespreks- en advieskaarten, zijn de volgende middelen beschikbaar in het Nederlands.

Let op: onderstaande tabel is het beste leesbaar in de desktopweergave.

Materialen Ramadan

Arabisch

Berber 

Engels

Nederlands

Pools

Turks

Voorlichtingsvideo diabetes en Ramadan

Wachtkamerposter over de Ramadan

Overige informatie

Indien u informatie wil verschaffen of toestemming wilt vragen voor het uitwisselen van gegevens, kunt u gebruik maken van de folders die het VZVZ beschikbaar heeft in verschillende talen. Ook zijn er folders in het Arabisch & Turks die ingaan op veelvoorkomende klachten zoals maagpijn, hoofdpijn, koorts, hoest etc. Daarbij zijn websites vermeld waarop staat hoe de zorg in Nederland is geregeld en wat de patiënt precies moet weten over zorgverzekeringen.

Folders vertalen

Een folder nodig in een taal die er niet bij staat? Doe een projectanvraag bij het Achterstandsfonds NHN.

Aanvullende tips voor zorgverleners

Werken met Positieve Gezondheid (persoonsgerichte zorg): Spinnenweb en vragenlijst positieve gezondheid in meerdere talen
Vind hier een overzicht van handige vertaalapps en -websites die u kunt inzetten tijdens uw consult.

Meer informatie specifiek voor migranten, asielzoekers & vluchtelingen
De website huisarts-migrant.nl kunt u terecht met vragen over zorg en gezondheid voor migranten, vluchtelingen en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden voor huisartsen, POH- ers en anders zorgverleners.
De website GZAhealthcare: geeft informatie over huisartsenzorg voor asielzoekers.
Eritreeërs Gezond: op de facebook pagina van Eritreeërs Gezond is in het Tingriya informatie beschikbaar over de zorg in Nederland.
Syriërs Gezond: op de facebook pagina van Syriërs Gezond is in het Arabisch informatie beschikbaar over de zorg in Nederland.
Gezond in Nederland: Op deze website vermeldt het team van Syrische professionals algemene informatie over gezondheid en zorg in Nederland in de vorm van korte filmpjes, infographics, animaties en ander voorlichtingsmateriaal in Tingriya en Arabisch.
Arq Kenniscentrum Migratie ondersteunt vluchtingen, (ex)-asielzoekers en migranten met psychosociale ondersteuning en biedt hier handvatten voor. Ook bevat de site een landelijke sociale kaart voor cultuursensitieve zorg.

Meer informatie over psychische klachten
Folder als je stress hebt en slecht slaapt in meerdere talen. Ook zijn er beeldverhalen en animaties met uitleg over wat trauma is, in meerdere talen.

Middelengebruik bij psychischeklachten
Er is ook voorlichtingsmateriaal over psychische klachten en middelengebruik beschikbaar in diverse talen.

Bronnen
Longfonds, Zorg voor Beter, Pharos, Diabetesfonds, Huisarts-migrant, Steffie, Rijksoverheid, de Zorgverzekeringslijn,  Inhalatorgebruik.nl, ROHA, Diversiteit in Diabetes, Diabetesfederatie, Hartstichting en VZVZ.