Over Achterstandsfonds Noord-Holland

Het Achterstandsfonds Noord-Holland (ASF NH) ondersteunt huisartsenpraktijken in achterstandswijken in Noord-Holland. In achterstandswijken spelen sociaal maatschappelijke problemen, beperkte gezondheidsvaardigheden, meer gezondheidsproblemen, taal en cultuur een grote rol. De kwetsbare patiëntgroepen in deze wijken hebben vaak complexere zorgvragen waardoor extra zorg en aandacht nodig is. Dit zorgt voor een grotere werklast voor de medewerkers van de huisartsenpraktijken.​

Het doel van het ASF NH is om deze werklast te verlichten. Dit doen wij door een aantal vaste producten te vergoeden die gericht zijn op achterstandsproblematiek. Daarnaast biedt het ASF NH de mogelijkheid om financiering op maat te krijgen voor eigen projecten ter verlichting van de werklast.

Het fonds draagt bij aan het verbeteren de kwaliteit van huisartsenzorg voor patiënten in achterstandswijken, vermindert de werkdruk en vergroot het werkplezier van medewerkers van de huisartsenpraktijk.

Wat zijn de voorwaarden?

Het ASF NH is beschikbaar voor huisartsen in achterstandswijken in de regio Noord-Holland met uitzondering van Amsterdam en de Gooi-Vechtstreek.

Achterstandswijken worden benoemd gebaseerd op:
1) Het percentage inwoners met laag inkomen,
2) het percentage niet-actieven en
3) het percentage niet-Westerse allochtonen of Midden-en Oost-Europeanen.

Hieronder worden de mogelijkheden en kaders van de vaste producten en een projectaanvraag beschreven. De nieuwe werkwijze van het ASF NH is ook kort en duidelijk samengevat in een overzicht.